CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com Tony op Plichtmatig concert Benjamin Herman Trio met Japans…: Een recensie is een persoonlijke momentopname, geen feitenverslag. Maar goed, wellicht zitten in dit…
Joeke Vriezinga op Sebastian Rochford – A Short Diary: Beste Mathijs, Prachtig album, daar ben ik het helemaal mee eens! Ik stream dit album < via Qobuz > …
Joop Wijnen op Plichtmatig concert Benjamin Herman Trio met Japans…: Hier moet ik Benjamin Herman toch volledig gelijk geven in zijn commentaar, en sta ik er van te kijke…
Benjamin Herman op Plichtmatig concert Benjamin Herman Trio met Japans…: Cyriel! Waar ben je mee bezig??? En is er geen controle hier over wat er wordt geplaatst? Dat we met …
John Weijers op Plichtmatig concert Benjamin Herman Trio met Japans…: Een korte reactie namens ZenneZ Records: de serie #clubzennez is verplaatst van Club Nine naar DUMS e…
Jan Cremers op Plichtmatig concert Benjamin Herman Trio met Japans…: Even voor alle duidelijkheid, UJazz en TivoliVredenburg werken op het Domplein bij DUMS goed samen, o…
Yolanda Klooster op Gratitude Trio – Birth: Prachtig dank jullie wel
Susanne Alt op Organist Joey DeFrancesco (51) overleden: Hier vond ik meer informatie over zijn overlijden: https://downbe at-com.translate.goog/news ..
 

« Barry Cleveland - Hol… | Home | Veel muziekscholen me… »

Onbegrip


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Twitter
29 Januari 2011

Wat een warhoofdig gewauwel. Stel, iemand van het kaliber David Kweksilber zegt daadwerkelijk (ik kan het nauwelijks geloven):
"En dat alles makkelijk hoeft te zijn, nou dat weten we toch ook al lang als je een beetje nadenkend mens bent dat de wereld daar niet van vooruit is gekomen." Wat weet ik dan? Dat deze klarinettist geen zinnen tot een goed einde kan brengen? Of dat de schrijver niet de moeite neemt om iemand netjes te citeren?

Remco Ja Die (E-mail ) - 08-02-’11 14:01

Volgens mij gaat de discussie niet over wat belangrijk is (dat bepaalt de regering niet) maar over wat financieel gesteund moet worden van overheidswege. Naastenliefde, gezelligheid en een goed gesprek zijn bijvoorbeeld ook heel belangrijk maar worden niet gesubsidieerd. Waarom kunst en cultuur wel? Daar zijn goede argumenten voor, maar helaas horen we die zelden. In plaats daarvan is het toch weer die zelfvoldane verontwaardiging a la "De Schreeuw".

Tom - 08-02-’11 14:25

Een startsubsidie krijgen is heel goed. Blijkt je muziek daarna economisch niet haalbaar dan zul je of iets anders moeten gaan spelen of een baan erbij moeten nemen. In het bedrijfsleven is het ook niet anders.

Tony - 11-02-’11 13:16

Er zijn nog steeds veel mensen die allerlei niet zo voor de hand liggende kunst en cultuur mooi vinden en daar in de toekomst van willen blijven genieten; is ’t niet van een modern schilderij in het museum, dan wel van een apart boek uit de bibliotheek of van andersoortige muziek die we helaas niet zo veel op de radio mogen horen, ik noem maar even wat. Als dat niet meer kan dan lijkt ’t me dat het culturele landschap in Nederland wel erg eentonig wordt met alles te veel van hetzelfde, alsof daar niet genoeg van is. Ik ben ’t zeker eens dat er in deze kritische tijden ook op kunst en cultuur bezuinigd moet worden, maar om meer dan de halve cultuurtak om zeep te helpen, lijkt me erg banaal. De cultuursubsidies liggen op dit moment zwaar onder vuur: moeten we de liefhebbers van kunst en cultuur negeren? Als dat zo zou moeten zijn, kun je je ook afvragen wat het nut is van allerlei andere subsidies zoals landbouwsubsidies, duurzame energie subsidies of wellicht wat dichter bij huis; huursubsidies of de bijzondere bijstand; scholing daarin is ook een vorm van subsidie en noem maar op wat voor subsidies er allemaal niet zijn. Naar al dit soort zaken en een heleboel andere doeleinden gaat deels belastinggeld en dat is maar goed ook, gelukkig maar, zoals ’t in een sociale samenleving hoort. Volgens mij wordt ’t tijd om alle verwensingen over en weer als linke hobbyisten en rechtse criminelen in de kast op te bergen en onszelf te richten op een meer beschaafde discussie die er echt toe doet. Een open en divers kunst- en cultuurbeleid lijkt me van groot belang, is goed voor de economie en internationalisering, verschaft werk en trekt allerlei mensen en verschillende culturen aan. Ik moet er toch niet aan denken dat we alleen nog maar zouden kunnen kiezen uit commerciële programma’s of commerciële muziek omdat er veel publiek naar kijkt of luistert. Heel veel mensen willen op cultuurgebied een grote diversiteit zodat iedereen zelf kiezen kan en daar hebben we allemaal ook recht op volgens mij.
Paul van Kemenade

Paul van Kemenade (E-mail ) (URL) - 16-02-’11 13:41

Paul, daar ben ik het helemaal mee eens.

Al denk ik wel degelijk dat hier opzet achter zit. Het gaat er bij mij niet in dat de staatssecretaris van cultuur eerst zichzelf een 'deskundige' noemt en vervolgens zegt niet te veel naar culturele evenementen te gaan omdat hij afstand moet houden van datgene waarover hij beslist (vrij Nederland). Volgens mij sluit het een het ander uit.

Dat hij dan vervolgens ook nog komt met 'Van Gogh kreeg ook geen subsidie' vind ik helemaal een dooddoener. In de tijd van Van Gogh was er ook nog geen WAO of AOW, er was nog kinderarbeid en toen Van Gogh zijn oor afsneed was er geen ziektekostenverzekering die hielp zijn oor er weer aan te krijgen.

Ik denk dat al dat breken en doen in de cultuursector wel degelijk revanchisme is van mensen die graag zouden willen dat alle menselijke activiteiten door marktwerking gestuurd worden, of die geloven in het verschrikkelijke 'doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg'. Wat we moeten doen is die mensen er van overtuigen dat artistieke activiteiten niet tot de maatschappelijke franje behoren, maar wel degelijk zinvol zijn voor de intellectuele ontplooiing van de maatschappij. En dat betekent dat je soms moet luisteren naar iemand die alleen dissonanten speelt, of dat je een videokunstwerk ziet waarin er met eten gespeeld wordt.

Sybren Renema - 18-02-’11 21:37

Joe, wat bedoel je met facade? Ik begrijp het niet.

Sybren Renema - 19-02-’11 13:47

Beste Joe,

In plaats van mij uiterst geestig een emailtje te sturen met de woordenboekdefinitie van het woord facade, zou je mij ook kunnen uitleggen wat je bedoelt met die enigszins cryptische zin. Probeer je soms te zeggen dat veel muziek hol is, of overdreven moeilijk? En wat bedoel je met roots? Moet men gaan klompendansen of zo? Je zou het, al was het maar om jezelf niet belachelijk te maken, ook gewoon beter kunnen uitleggen.

Sybren Renema - 19-02-’11 23:33

Ah! Dat is klare taal. Overigens is er in de jazz sowieso een enorme diversiteit: de muziek is overal ter wereld vermengd met eigen tradities en interesses, of het nou japan, zuid-amerika or zuid-afrika is.

En in Europa geldt dit ook. Scandinavische jazz klinkt voor mij al heel anders dan Nederlandse jazz. De enige vraag is of dat alleen in ritme ligt. Het heeft ook met harmonie en tonaliteit te maken. En jouw groep klinkt ook daadwerkelijk anders dan bijvoorbeeld het Bordurov trio.

Dus volgens mij werkt het zoals het nu is in dat opzicht prima en zijn het alleen de politici van deze wereld voor wie diversiteit en de daarbij behorende intellectuele vrijheid minder belangrijk is dan of iets compleet rendabel is. Overigens bewijzen interviews en feiten keer op keer dat beleidsmakers inhoudelijk gezien incapabel zijn te beslissen. Dat deze regering de sector compleet negeert in zijn vernielzucht is van een arrogantie waar de honden geen brood van lusten.

Sybren Renema (E-mail ) - 13-03-’11 19:23


Om geautomatiseerde spam in reacties te voorkomen: