Artikel geprint vanaf Jazzenzo.nl

Fleurine nieuwe voorzitter van Beroepsvereniging van Improviserende Musici

29 juni - Vocaliste Fleurine (Verloop) is de nieuwe voorzitter van Beroepsvereniging van Improviserende Musici (BIM). Daarmee is ze ook de eerste vrouwelijke voorzitter van de beroepsvereniging die in november 2021 haar vijftigjarig lustrum viert. Fleurine neemt het stokje over van Thomas Winther Andersen.Fleurine is tevens de eerste vrouwelijke voorzitter van BIM.Vrouwen

Fleurine maakt sinds juli 2020 deel uit van het bestuur van BIM en sinds haar komst verdubbelde het aantal vrouwelijke leden in het voorheen mannenbolwerk. Sterker nog: het nieuwe bestuur bestaat voor het eerst in haar geschiedenis uit een meerderheid van vrouwen: Fleurine als voorzitter, Vivienne Aerts als secretaris, Susanne Alt als penningmeester, algemene bestuursleden Sven Rozier en Ben van den Dungen (Adviseur Nationaal Podiumplan), en ambulant bestuurslid Dodo Kis.

Gender balance
Tijdens de algemene ledenvergadering van 24 juni benadrukte Fleurine haar wens om de gemeenschap voor jazz en geïmproviseerde muziek te verbreden en te vernieuwen waarbij inclusie, gender balance, de trickle-up economie voor makers, en samenwerking met andere muziekbonden hoog op haar prioriteitenladder staan. 

Een van haar eerste handelingen binnen het bestuur was tevens het afschaffen van een ballotagecommissie om lid te kunnen worden: “Iedereen in Nederland die professioneel van jazz of geïmproviseerde muziek leeft hoort bij ons, ongeacht stijl, smaak of subgenre.”


© Jazzenzo 2010