CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com T. Goossens op Hollands Maandblad vult leemte in jazzliteratuur: Bedankt voor de goede tip. Meteen besteld via de website!
Marcel Bovy op North Sea Jazz na twee jaar afwezigheid in volle gl…: Eric is geboren in Huizen (provincie Noord-Holland). Hij is thans gevestigd in Rotterdam.
Michael brandt op Loek van den Berg Quintet – Wayfarer: Mooie muziek met heel sterke animatie met mooie verhaallijn
Han Wezenaar op Drummer Clarence Becton (88) in Amsterdam overleden…: Hi Guys! Vergeet niet dat Clarence ook jarenlang een zeer gewaardeerd lid was van The Baritone Power…
H.Moermans op North Sea Jazz na twee jaar afwezigheid in volle gl…: Rotterdammer Eric Vloeimans? Die komt toch uit brabant?
paul op Regen spelbreker Music Meeting, maar muziek overwin…: Prachtige foto's, Ron
A. Sebregts op Jazzfestivals in juni: waar kunnen we naartoe?: Een kleine aanvulling op uw agenda: Van 9 t/m 12 Juni 2022 werd het 46e jazzfestival in Bergen op Zoo…
Ed van der Ploeg op Jazzfestivals in juni: waar kunnen we naartoe?: Ook nog https://www.jazzinderege ntes.nl/ Koningsplein Den Haag, …
 

« Paul van Kemenade & B… | Home | Verneri Pohjola – The… »

Nijmegen laat I Compani in de steek


These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Twitter
14 Juli 2020

De emoties die Cyriel heeft bij het niet honoreren van I Compani vervuilen zijn perspectief over de gemeente Nijmegen en het Jazzkader. Uit het Jazzkader zijn drie items niet gehonoreerd; I Compani, de samenwerking tussen Music Meeting en LUX, en de bijdrage aan jazzsessies in de horeca. Wat Cyriel hier vergeet te melden is dat zowel de aanvraag van de Music Meeting als wel die van LUX volledig is gehonoreerd, de laatste kan vanuit deze subsidie óók in jazzactiviteiten voorzien. De samenwerking werd door de commissie beschouwd als subsidiestapeling en is derhalve afgewezen. Verder vergeet Cyriel te vermelden dan Stichting Jazz & Impro Nijmegen volledig is gehonoreerd, ook zwijgt hij geheel over het volledig honoreren van festivals Otis Park, Baby Otis, Festival Jazz International Nijmegen (hallo Rotterdam?), Easter Jazz en het volledig honoreren van jazzpodium Brebl. Waar hij in het rapport van de commissie kennelijk ook overheen heeft gelezen; “De commissie waardeert de samenwerkingen in de Nijmeegse jazz die een aantal jaar geleden zijn opgezet. Vooral de samenwerking en programmatische afstemming van Brebl met Stichting Jazz in Nijmegen en Meneer Otis in Nijmegen werpt haar vruchten af. De andere samenwerkingen komen op de commissie eerder administratief dan programmatisch over.” Of heeft hij het rapport niet gelezen voordat hij deze kort-door-de-bocht zin fabriceerde; “Een commissie boog zich onlangs over de ingediende plannen en kwam tot de conclusie dat ze teleurgesteld was omdat ze geen echt overkoepelende aanvraag ontvangen had. Niet zo vreemd als je beseft dat de belangen van de diverse aanvragers behoorlijk uiteenlopen.” Door zich niet in te lezen is hij zich kennelijk ook niet bewust dat de Stadsschouwburg Nijmegen en De Lindenberg gesprekspartners zijn en het Jazzkader waar mogelijk ondersteunen, maar geen onderdeel zijn van de financiële aanvraag. Hun beider eigen aanvragen zijn volledig gehonoreerd, waaruit zij binnen hun eigen doelstellingen óók jazzactiviteiten kunnen verwezenlijken. Cyriel is ook vergeten navraag te doen over de gelden die Nijmegen beschikbaar stelt voor het productieklimaat, al zij het bescheiden, en jazzpromotie. Verder is hij zich kennelijk niet bewust dat de gemeente middels een ad hoc corona subsidie bijdraagt aan een concertreeks aankomende week waar de focus ligt op lokale makers van jazz, funk en soul muziek. Dus het aanvallen van Nijmegen als jazzstad of de nieuwe Cultuurvisie lijkt me niet pluis, het betreuren dat I Compani niet gehonoreerd wordt is wat anders.

Roy (E-mail ) - 14-07-’20 15:39

Het goede nieuws, in dit geval:Hoera de jazzprogrammering krijgt er 20.000 bij" heeft doorgaans weinig nieuwswaarde maar daar waar dingen misgaan door bestuurlijke incompetentie moet er iets onderzocht worden.
Het artikel van Pluimakers dient op deze wijze gelezen te worden.

Roy schrijft: (...) "de gelden die Nijmegen beschikbaar stelt voor het productieklimaat,"(...) Welnu, de aanvraag van stichting I Compani betrof juist het productieklimaat en dat is er voor 100 % uitgehaald met als enige motivatie dat de commissie het inhoudelijk voordeel niet ziet van deze (deel) aanvraag.

Dat betekent dat de commissie Arpots de verkeerde opdracht heeft gekregen OF dat de commissie eigenhandig buiten haar boekje is gegaan.

De wethouder had dit moeten corrigeren en liefst op urgente voorspraak van alle andere aanvragers van het JAZZKADER.
"Samen uit samen thuis" heet dat in gewoon Nederlands !

Bo van de Graaf (E-mail ) (URL) - 14-07-’20 20:18

Geen publiek geheim, dat van die bijdrage per inwoner. Het staat - verpakt in een voetnoot- te lezen!
Verder...ook hier geldt...follow the money...de instellingen die royaal bedeeld worden - hebben ook maandelijks huur te betalen aan...u raadt t al!
Ik heb niks tegen Lux De Vereeniging. integendeel.
Maar bij het verdelen van de vleespotten worden MAKERS, zoals BO, overgeslagen.
En zonder makers is de djesz geen eendevijver maar wordt het een modderpoel met dood water!

Ruud de Quay (E-mail ) - 15-07-’20 18:22


Om geautomatiseerde spam in reacties te voorkomen: