Artikel geprint vanaf Jazzenzo.nl

C. Buddingh’ – West Coast Revisited

BOEKBESPREKING

C. Buddingh’ – West Coast Revisited
heruitgave geredigeerd door Wim Huijser en John Schoorl
fotografie: Eva Roefs
uitgebracht: november 2019
uitgever: Azul Press
omvang: 80 pagina’s
website: azulpress.com - wikipedia.org/c.buddingh'
door: Cyriel Pluimakers

Zestig jaar geleden publiceerde de dichter C. Buddingh’ (1918-1985) zijn bundel ‘West Coast’, parlando poëzie opgedragen aan de jazz van de bekende Amerikaanse kunst. In tegenstelling tot de ongemeen felle hardbop van de East Coast had zich in dit andere deel van de Verenigde Staten een meer sophisticated vorm van jazz ontwikkeld waarin het accent lag op melodie en arrangementen. C. Buddingh’ zijn bundel vormt ook een daad van verzet en wel tegen de luidruchtige Beweging Vijftig. De toon van zijn poëzie benadert de normale spreektaal en passie lijkt grotendeels afwezig. Het oorspronkelijke boekje is van bijzondere illustraties voorzien door Bouke Ylstra.

Levendig
John Schoorl, journalist van De Volkskrant, bezocht de huidige muzikantenscene van de West Coast, waar hij onder meer Ben Wendel, Eric Reed, Anthony Fong en Kevin van den Elzen ontmoette. Een aanleiding om Buddingh’ zijn bundel aan de vergetelheid te onttrekken en een heruitgave samen te stellen, uitgebreid met andere jazzgedichten van dezelfde auteur. Een aantal musici laat hij door Eva Roefs fotograferen met de originele bundel in de hand. Schoorl zorgt voor een herdruk van het artikel ‘Terug naar de kust’, dat hij in april 2019 in De Volkskrant publiceerde. Ook C. Buddingh’ zijn biograaf, Wim Huijser, levert een bijdrage: ‘Een hippe, jazzminnende vogel’. Hij zorgt voor een levendig portret van de jonge dichter, die helemaal begeesterd is van jazz en voetbal. Overigens bezocht de aan vliegangst lijdende Buddingh’ nooit de Amerikaanse westkust. 

Uitgebreid
De originele bundel had een bescheiden omvang van twintig gedichten en het is dan ook een goed initiatief dat de heruitgave is uitgebreid met tien extra gedichten. Wat te denken van zijn ontroerende hommage aan de onvergetelijke trompettist Clifford Brown (1930-1956), die op tragische wijze omkwam bij een ongeluk met zijn auto? Regels die nog lang naklinken:

I REMEMBER CLIFFORD
Aan Cornelis Bastiaan

natuurlijk, er is niets veranderd:
ik eet gewoon, slaap gewoon, er gaan zelfs weken
voorbij zonder dat je naam ook maar één keer
bij me opkomt; maar toch, soms, eensklaps,
midden op straat, hoor ik drie vier noten
van, zeg: delilah, of tenderly:
en heel even, misschien driekwart seconde,
zweef ik weg in jouw transparante heelal

en zie daardoor een mooi meisje minder
dan ik gezien zou hebben
als jij niet was doodgegaan

Dordrecht
De titel ‘West Coast’ vormt ook een ironische verwijzing naar de woonplek van de, zijn leven lang, in Dordrecht wonende auteur. Het boekje is zorgvuldig uitgegeven en van de oorspronkelijke bundel is een foto van de omslag en een illustratie van Bouke Ylstra opgenomen. Daarnaast zijn er ook foto’s van een aantal originele manuscripten. Je krijgt het gevoel heel dichtbij de auteur te komen. Naast de paperback is er van de heruitgave ook een luxe-editie verkrijgbaar, voorzien van een extra cd waarop C. Buddingh’ een drietal gedichten uit zijn bundel voorleest en die actuele muziek bevat van Jasper Somsen en Bob Sheppard. 

Met ‘West Coast Revisited’ zijn de initiatiefnemers erin geslaagd een deel van het oeuvre van C. Buddingh’ weer opnieuw voor het voetlicht te brengen en tevens aandacht te geven aan een van de belangrijkste stromingen van de naoorlogse jazz, met iconen als Chet Baker, Art Pepper, Gerry Mulligan en Shorty Rogers. Een traditie die nu door jonge musici met verve wordt voortgezet.


© Jazzenzo 2010